Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTaušl Procházková Petra, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorMíšek, Martin
dc.contributor.refereeSkřivan Lukáš, Ing.
dc.date.accepted2019-6-7
dc.date.accessioned2020-08-24T11:40:20Z-
dc.date.available2018-10-23
dc.date.available2020-08-24T11:40:20Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-23
dc.identifier79062
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38843
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu nově vznikající firmy WoodNature s.r.o. Tato firma bude provozovat svoji podnikatelskou činnost v Jihočeském kraji se sídlem v Českých Budějovicích, kde bude mít i dílnu. Práce je rozdělena na několik částí. Teoretická část se bude věnovat uvedení do tématu a seznámení s pojmy jako je podnikatel, podnikání a podnik. Praktická část navazuje na teoretickou část a věnuje se zpracování podnikatelského plánu firmy WoodNature s.r.o. Podnikatelský plán obsahuje analýzu trhu, analýzu konkurence, technicko-ekonomický výzkum, SWOT analýzu, Porterův model pěti sil a PEST analýzu.cs
dc.format66 s. (92 627 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpodnikatelský pláncs
dc.subjectporterův model pěti silcs
dc.subjectswot analýzacs
dc.subjectpest analýzacs
dc.subjectsmartcs
dc.subjectanalýza trhucs
dc.subjectanalýza konkurencecs
dc.subjecttechnicko-ekonomický výzkumcs
dc.titlePodnikatelský pláncs
dc.title.alternativeBusiness Planen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis focuses on a business plan of a newly established company called WoodNature s.r.o. This company plans to operate its business in South Bohemia region with its headquarters and a carpentry workshop based in Budweis (České Budějovice). The thesis is divided into two parts - theoretical and empirical. The theoretical part is devoted to the introduction of the business plan and explanation of terms such as a businessman and business management. It also deals with the concept of WoodNature s.r.o. The business plan includes market analysis, competition analysis, technical-economic research, SWOT analysis, Porter's five forces concept and PEST analysis.en
dc.subject.translatedbusiness planen
dc.subject.translatedporter's five forces analysisen
dc.subject.translatedswot analysisen
dc.subject.translatedpest analysisen
dc.subject.translatedsmart concepten
dc.subject.translatedmarket analysisen
dc.subject.translatedcompetition analysisen
dc.subject.translatedtechnical-economic researchen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakala_r_ska_-pra_ce-Martin-Mi_s_ek.pdfPlný text práce4,26 MBAdobe PDFView/Open
BP_Misek_VP.pdfPosudek vedoucího práce233,54 kBAdobe PDFView/Open
BP_Misek_OP.pdfPosudek oponenta práce235,02 kBAdobe PDFView/Open
Misek - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce84,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38843

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.