Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEgerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.-
dc.contributor.authorVlček, Jakub-
dc.contributor.refereeJermář Milan, PhDr. Ph.D.-
dc.date.accepted2019-6-4-
dc.date.accessioned2020-08-24T11:40:22Z-
dc.date.available2018-10-23-
dc.date.available2020-08-24T11:40:22Z-
dc.date.issued2019-
dc.date.submitted2019-4-23-
dc.identifier79080-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38853-
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti KS-Europe s. r. o. Cílem práce je provést hodnocení procesů získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti KS-Europe a na jeho základě navrhnout případná doporučení ke zlepšení procesů. Práce je rozdělená do osmi kapitol. První tři kapitoly se zabývají vymezením teoretických pojmů. Věnují se popisu procesů získávání a výběru zaměstnanců a jejich používaných metod. Čtvrtá kapitola je věnována představení společnost KS-Europe. Následně jsou v páté kapitole popsány procesy získávání a výběru zaměstnanců v této společnosti, k jejichž popisu byly použity rozhovory s personalisty. V šesté kapitole je provedeno dotazníkové šetření. Procesy získávání a výběru v KS-Europe jsou v sedmé kapitole zhodnoceny a v závěrečné osmé kapitole jsou prezentována doporučení ke zlepšení procesů získávání a výběru zaměstnanců.cs
dc.format79 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzískávání zaměstnancůcs
dc.subjectvýběr zaměstnancůcs
dc.subjectlidské zdrojecs
dc.subjectuchazečcs
dc.titleZískávání a výběr zaměstnanců ve zvoleném podnikucs
dc.title.alternativeRecruitment and selection of employees in a companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.embargo2022-04-03-
dc.rights.accessembargoAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis focuses on recruitment and selection of employees in KS-Europe Ltd. The aim of this thesis is to evaluate both recruitment and selection of employees in KS-Europe and to recommend changes based on the evaluation designed to improve both processes. The thesis is divided into eight chapters. First three chapters focus on theoretical concepts of recruitment and selection of employees, such as a description and methods that each process uses. The fourth chapter introduces KS-Europe. Recruitment and selection of employees in said company are then described in the fifth chapter. The description is based on interviews with HR staff members. The sixth chapter contains an interview survey. The seventh chapter includes the evaluation of recruitment and selection of employees in KS-Europe. Recommended changes to improve recruitment and selection of employees in KS-Europe based on the evaluation are presented in the last chapter.en
dc.subject.translatedrecruitmenten
dc.subject.translatedselection of employeesen
dc.subject.translatedhuman resourcesen
dc.subject.translatedcandidateen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Ziskavani a vyber zamestnancu-Jakub Vlcek.pdfPlný text práce34 BAdobe PDFView/Open    Request a copy
BP_Vlcek_VP_pdf.pdfPosudek vedoucího práce345,41 kBAdobe PDFView/Open
BP_ Vlcek_OP.pdfPosudek oponenta práce237,96 kBAdobe PDFView/Open
Vlcek - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce83,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38853

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.