Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorReichertová Stanislava, Mgr.
dc.contributor.authorJarošová, Kamila
dc.contributor.refereePfefferová Eva, Mgr.
dc.date.accepted2019-6-10
dc.date.accessioned2020-08-24T11:40:28Z-
dc.date.available2018-1-31
dc.date.available2020-08-24T11:40:28Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-3-28
dc.identifier72911
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38858
dc.description.abstractTato bakalářská práce na téma Výskyt rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob u lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků pracujících na zdravotnické záchranné službě si klade dva hlavní cíle, a to zmapovat problematiku rizikových faktorů kardiovaskulárních nemocí a zjistit, jaká je míra výskytu těchto rizikových faktorů u lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků na Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje. Práce se skládá ze dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje informace, které se týkají základní anatomie a fyziologie srdce a cév, problematiky kardiovaskulárních nemocí a jejich rizikových faktorů, příčin a možností prevence. Praktická část uvádí do problematiky kvantitativního výzkumu, který byl prováděn na ZZS Karlovarského kraje formou dotazníkového šetření a obsahuje informace o cílech a výsledcích dotazníkového šetření.cs
dc.format87 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectaterosklerózacs
dc.subjectrizikové faktorycs
dc.subjectkardiovaskulární onemocněnícs
dc.subjectprevencecs
dc.titleVýskyt rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob u lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků pracujících na zdravotnické záchranné služběcs
dc.title.alternativeThe occurrence of risk factors of cardiovascular diseases in the medical and paramedical staff working in emergency medical serviceen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of this bachelor thesis is The occurrence of risk factors for cardiovascular diseases in the medical and paramedical staff working in emergency medical service. There are two main objects, the first is to map the issue of risk factors for cardiovascular diseases and the second one is to find out the rate of the occurrance of the risk factors in medical and paramedical staff working at the Medical Emergency Service of the Karlovy Vary region. The thesis consists of two main parts, theoretical and practical. The theoretical part contains information related to basic anatomy and physiology of heart and blood vessels, issues of cardiovascular diseases and their risk factors, causes and possibilities of prevention. The practical part deals with the issue of quantitative research, which was carried out at the Medical Emergency. Service in Karlovy Vary region in the form of a questionnaire survey and contains information about the objectives and results of the questionnaire survey.en
dc.subject.translatedatherosclerosisen
dc.subject.translatedrisk factorsen
dc.subject.translatedcardiovascular diseasesen
dc.subject.translatedpreventionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Kamila Jarosova.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
Jarosova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Jarosova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Jarosova.pdfPrůběh obhajoby práce359,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38858

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.