Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDubová Magdaléna, MUDr.
dc.contributor.authorSoukupová, Lucie
dc.contributor.refereeDaum Ondřej, Doc. MUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-18
dc.date.accessioned2020-08-24T11:40:34Z-
dc.date.available2018-1-31
dc.date.available2020-08-24T11:40:34Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-3-27
dc.identifier76708
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38891
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá incidencí a charakteristikou fetální a maternální vaskulární malperfúze v placentách vyšetřených za jeden rok v Šiklově ústavu patologie. Teoretická část práce obsahuje informace o placentě, morfologických znacích vaskulárních malperfúzí, klinických stavech provázejících malperfúze, důsledcích pro plod a matku a obecných charakteristikách imunohistochemického vyšetření. V praktické části jsou shrnuta statistická data popisující frekvenci výskytu malperfúzních syndromů ve vyšetřeném souboru, asociované maternální choroby, patologické stavy plodu a korelaci klinických a morfologických diagnóz. Tyto výsledky byly porovnány s literárními údaji. Součástí praktické části je dále vyhodnocení imunohistochemického vyšetření v souboru vybraných případů s klinicky potvrzenou diagnózou preeklampsie, u kterých nebyly prokázány morfologické známky maternální vaskulární malperfúze.cs
dc.format53 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectplacentacs
dc.subjectfetální vaskulární malperfúzecs
dc.subjectfvmcs
dc.subjectmaternální vaskulární malperfúzecs
dc.subjectmvmcs
dc.subjectpreeklampsiecs
dc.subjectmorfologiecs
dc.subjectimunohistochemiecs
dc.subjectp53cs
dc.titleMorfologie a imunohistochemický profil malperfúzních placentárních syndromůcs
dc.title.alternativeMorphology and immunohistochemical profile of malperfusion placental syndromesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with the incidence and characteristics of fetal and maternal vascular malperfusion in a series of placentas examined during 1-year period in the Šikl's Department of Pathology. The theoretical part of the thesis contains information about placenta, morphological features of vascular malperfusions, clinical conditions accompanying malperfusions, consequences for the fetus and mother and general characteristics of immunohistochemistry. The practical part summarizes statistical data describing the frequency of placental vascular malperfusion, associated maternal diseases, pathological conditions of the fetus and correlation of clinical and morphological diagnoses. These results were compared with literature data. Moreover, the practical part includes evaluation of immunohistochemical examination in a set of selected cases with a clinically confirmed diagnosis of preeclampsia, in which no morphological signs of maternal vascular malperfusion were present.en
dc.subject.translatedplacentaen
dc.subject.translatedfetal vascular malperfusionen
dc.subject.translatedfvmen
dc.subject.translatedmaternal vascular malperfusionen
dc.subject.translatedmvmen
dc.subject.translatedpreeclampsiaen
dc.subject.translatedmorphologyen
dc.subject.translatedimmunohistochemistryen
dc.subject.translatedp53en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Morfologie a imunohistochemicky profil malperfuznich placentarnich syndromu.pdfPlný text práce2,44 MBAdobe PDFView/Open
Soukupova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Soukupova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Soukupova.pdfPrůběh obhajoby práce350,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38891

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.