Title: Syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků
Other Titles: Burnout Syndrome in Healthcare Professionals
Authors: Turková, Tereza
Advisor: Beránek Václav, Mgr. et Mgr.
Referee: Martinek Lukáš, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38893
Keywords: syndrom vyhoření;stresové faktory;rizikové osobnosti;rizikové faktory v pracovním prostředí;metody měření rizika;prevence vzniku syndromu vyhoření
Keywords in different language: burnout syndrome;stress factors;hazardous personality;occupational risk factors;risk measurement methods;prevention of burnout syndrome
Abstract: Tématem teoretické části práce je výskyt příznaků syndromu vyhoření mezi zdravotnickými pracovníky. Práce se skládá celkem ze čtyř základních kapitol: povolání zdravotnického pracovníka, syndrom vyhoření ve zdravotnictví, rizikové faktory a prevence vzniku syndromu vyhoření. V závěru teoretické části práce je vložena kapitola obsahující vybrané výzkumy na danou problematiku ve světě a u nás. Praktická část práce pojednává o výskytu rizikových faktorů vzniku syndromu vyhoření mezi vybranými skupinami zdravotnických pracovníků.
Abstract in different language: A title of our thesis is Burnout Syndrome Among Medical Professions. Theoretical part describes an occurrence of burnout symptoms. It consists of four chapters: medical professions, burnout syndrome in healthcare, risk factors and prevention. At the end of the theoretical part is a chapter about selected researches on this issue in the world and in the Czech Republic. Researching part of our thesis describes the occurrence of risk factors among selected medical professions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce571,6 kBAdobe PDFView/Open
Turkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Turkova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Turkova.pdfPrůběh obhajoby práce350,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38893

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.