Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMistrová Eliška, MUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorTomanová, Barbora
dc.contributor.refereeČedíková Miroslava, MUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-20
dc.date.accessioned2020-08-24T11:40:34Z-
dc.date.available2018-1-31
dc.date.available2020-08-24T11:40:34Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-3-29
dc.identifier76715
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38896
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá tím, jaký vliv má užívání antibiotických léčiv na lidský organi-zmus. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na popis, historii a rozdělení antibiotik. Dále obsahuje definici lidského organizmu. Jedna z kapitol se zabývá nežádoucími účinky antibiotické léčby na lidské zdraví. Praktická část je zpracována kvantitativním výzkumem, formou dotazníků.cs
dc.format67 s., 3 s. (67 134 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectlidský organizmus - antibiotikum - rezistence - vedlejší účinkycs
dc.titleAntibiotika a jejich vliv na lidský organizmuscs
dc.title.alternativeAntibiotics and their influence of human organismen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programVeřejné zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with the influence of the use of antibiotic drugs on human orga-nisms. It is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part focuses on the description, history and distribution of antibiotics. It also contains a definition of the hu-man organism. One chapter deals with the adverse effects of antibiotic treatment on human health. The practical part is pro-cessed by quantitative research, in the form of questionnaires.en
dc.subject.translatedhuman organism - antibiotics - resistance - side effectsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - B. Tomanova.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
Tomanova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Tomanova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Tomanova.pdfPrůběh obhajoby práce348,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38896

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.