Title: Vliv masových medií na poruchy příjmu potravy
Other Titles: Mass media and their influence on eating disorder
Authors: Pilařová, Nikola
Advisor: Luhanová Lenka, MUDr.
Referee: Klepáč Josef, MUDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38900
Keywords: poruchy příjmu potravy;mentální bulimie;mentální anorexie;masmédia
Keywords in different language: eating disorders;mental anorexia;mental bulimia;mass media
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou poruch příjmu potravy, zejména mentální anorexií a mentální bulimií. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol zabývající se obecným pojetím poruch příjmu potravy, mentální bulimií, mentální anorexií a masovými médii a jejich vlivem na poruchy příjmu potravy. V praktické části jsme dotazníkovým šetřením zjišťovali, zda má na spokojenost postavy, u středoškoláků a vysokoškoláků, vliv společnost a masmédia se zaměřením na internet a sociální sítě.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with problems of eating disorders, especially mental anorexia and mental bulimia. The thesis consists of a theoretical and practical part. The theoretical part is divided into four sections dealing with general concepts of eating disorders, mental bulimia, mental anorexia and mass media and their influence on eating disorders. In the practical part author focuses to students of high school and university. It has been surveyed whether the satisfaction is influenced by society and by mass media, especially focused on the internet and social networks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vliv masovych medii na poruchy prijmu potravy - Pilarova Nikola.pdfPlný text práce2,55 MBAdobe PDFView/Open
Pilarova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Pilarova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Pilarova.pdfPrůběh obhajoby práce345,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38900

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.