Title: The influence of support composition on the activity of Cu:Ce catalysts for selective catalytic reduction of NO by CO in the presence of excess oxygen
Other Titles: Vliv složení podpůrného materiálu na aktivitu Cu:Ce katalytického materiálu pro selektivní katalytickou redukci NO vlivem CO v přítomnosti přebytku kyslíku
Authors: Gholami, Zahra
Luo, Guohua
Gholami, Fatemeh
Citation: GHOLAMI, Z., LUO, G., GHOLAMI, F. The influence of support composition on the activity of Cu:Ce catalysts for selective catalytic reduction of NO by CO in the presence of excess oxygen. New journal of chemistry, 2020, roč. 44, č. 3, s. 709-718. ISSN 1144-0546.
Issue Date: 2020
Publisher: Royal Society of Chemistry
Document type: postprint
postprint
URI: 2-s2.0-85078434751
http://hdl.handle.net/11025/39553
ISSN: 1144-0546
Keywords: odstranění NOx;katalytické materiály;SCR
Keywords in different language: NOx removal;catalyst;SCR
Abstract: Katalytická aktivita série Cu1/Ce3 umístěné na různé podpůrné materiály (uhlíkové nanotrubičky, aktivní uhlík, TiO2, gama-Al2O3 a SiC) byla studována za účelem redukce No oxidem uhelnatým v přítomnosti kyslíku. Vliv podpůrného materiálu byl zjišťován analýzou SEM, TEM, N2 adsorpce - desorpce, FTIR, XRD, XPS, CO-TPD, NO-TPD. Nejvyšší aktivita byla zjištěna pro Cu1/Ce3/Al2O3 katalytický materiál. Konverze NO byla dosažena v míře 71,8% při teplotě 420°C a za přítomnosti 5% kyslíku. Studie se zabývala změnou dalších parametrů, jako je množství kyslíku v proudu plynu, a určila optimální parametry. Navíc byl navržen mechanismus, který popisuje děj na povrchu katalytického materiálu a sérii reakcí, které chování daného materiálu vysvětlují.
Abstract in different language: The catalytic activity of a series of Cu1:Ce3 catalysts supported on different supports (CNTs, AC, TiO2, gamma-Al2O3, and SiC) was studied for NO reduction by CO in the presence of excess oxygen. The effects of the support on the physicochemical properties of the Cu1:Ce3 catalysts were characterized by using SEM, TEM, N2 adsorption–desorption, FTIR spectroscopy, XRD, XPS, CO-TPD, and NO-TPD techniques. The highest activity in the presence of oxygen was observed for the Cu1:Ce3/Al2O3 catalyst, and the NO conversion of 71.8% was obtained at 420 1C in the presence of 5% oxygen. The catalytic activity of the catalysts was significantly related to the synergistic interactions between surface oxygen vacancies and Cu+ species in the catalysts, as well as the electron transfer and metal/support interface. The high activity of the Al2O3 supported catalyst in the presence of oxygen is attributed to the presence of catalytically active centers on the support as well as on the surface of the supported crystallites. The NO conversion slightly increased after increasing the O2 concentration from 2% to 5%, due to the adsorption of more O2 on the surface, thus providing more adsorbed O, which reacted with adsorbed CO to form CO2 and provide oxygen vacancy for NO adsorption and dissociation. The adsorbed O can react with NO and form NO2, which quickly reacts with CO to form N2 and CO2. A possible reaction mechanism was proposed for the reaction in the presence of excess oxygen.
Rights: © Royal Society of Chemistry
Appears in Collections:Postprinty / Postprints
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Gholami-1.pdf5,73 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39553

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD