Title: Design of Experiment for Monitoring Influence of Selected Factors on the Core Roughness Depth
Other Titles: Návrh experimentu pro sledování vlivu vybraných faktorů na hloubku profilu jádra drsnosti
Authors: Marková, Věra
Kubátová, Dana
Citation: MARKOVÁ, V., KUBÁTOVÁ, D. Design of Experiment for Monitoring Influence of Selected Factors on the Core Roughness Depth. In 19th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2020 Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2020. s. 180-190. ISBN 978-80-227-4983-1.
Issue Date: 2020
Publisher: Slovak University of Technology in Bratislava
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85082385537
http://hdl.handle.net/11025/39620
ISBN: 978-80-227-4983-1
Keywords: Design of Experiment;Faktoriální plán;Parametry drsnosti;ANOVA;Logaritmická transformace;Strojírenství
Keywords in different language: Design of Experiment;Factorial experiment;Roughness depth;ANOVA;Logarithmic transformation;Mechanical engineering
Abstract: Článek popisuje využití metody Design of Experiment v oblasti kvality povrchu. Byly sledovány dva faktory na více úrovních (typ softwarového filtru a typ etalonu) a jejich vliv na hodnotu odezvy (hloubka profilu jádra drsnosti). Cílem experimentu bylo zjistit, zda vybrané faktory ovlivňují hodnotu hloubky drsnosti jádra nebo zda existuje interakce těchto dvou faktorů.
Abstract in different language: The paper describes application of the Design of Experiment in area of surface quality. Two factors in more levels (type of software filter and type of standard) and their influence on the response value (the core roughness depth) were watched. The aim of the experiment was to determine whether the selected factors influence the value of core roughness depth or whether there is an interaction of these two factors
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Slovak University of Technology in Bratislava
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
0180_Cadkova-Kubatova.pdf1,03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39620

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD