Title: Pokyn valné hromady ve smyslu § 51 odst. 2 ZOK a péče řádného hospodáře
Other Titles: Instruction of the general meeting within the meaning of the Section 51 (2) of the Business Corporations Act and the legal duty to care
Authors: Nemanský, Jan
Citation: NEMANSKÝ, J. Pokyn valné hromady ve smyslu § 51 odst. 2 ZOK a péče řádného hospodáře. Paneurópske právnické listy, 2020, roč. 3, č. 1. ISSN 2644-450X.
Issue Date: 2020
Publisher: Fakulta práva, Paneurópská vysoká škola
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/39645
ISSN: 2644-450X
Keywords: péče řádného hospodáře;obchodní vedení společnosti;pokyn valné hromady;odpovědnost člena statutárního orgánu
Keywords in different language: managerial care;business management of the company;instruction of the general meeting;responsibility of a member of the statutory body
Abstract: Článek se zabývá vztahem mezi povinností člena statutárního orgánu postupovat v rámci výkonu jeho funkce s péčí řádného hospodáře a možností člena statutárního orgánu vyžádat si pokyn týkající se obchodního vedení společnosti od valné hromady a dále možností takový pokyn nedodržet.
Abstract in different language: The article outlines the basic issue between the duty of a member of the statutory body to proceed with managerial care in the performance of his / her office and the possibility of a member of the statutory body to request an instruction regarding the business management of the company from the general meeting and the possibility of not following such an instruction.
Rights: Plný text není přístupný.
© Fakulta práva, Paneurópská vysoká škola
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Nemanský - Pokyn valné hromady.pdf1,21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39645

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD