Title: Fixing ice hockey’s low scoring flip side? Just flip the sides
Other Titles: Málo gólů v hokeji? Zkusme prohodit strany
Authors: Friesl, Michal
Libich, Jan
Stehlík, Petr
Citation: FRIESL, M., LIBICH, J., STEHLÍK, P. Fixing ice hockey’s low scoring flip side? Just flip the sides. Annals of operations research, 2020, roč. 292, č. 1, s. 27-45. ISSN 0254-5330.
Issue Date: 2020
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85086791306
http://hdl.handle.net/11025/39831
ISSN: 0254-5330
Keywords: Lední hokej;Sport;Modely s diskrétní volbou;Dynamika gólů
Keywords in different language: Ice hockey;Sport;Discrete choice models;Scoring dynamics
Abstract: Globální sportovní průmysl je extrémně konkurenceschopný. Zaměřujeme se na lední hokej a navrhujeme reformu, která může potenciálně zvýšit jeho popularitu sportu zvýšením počtu gólů. Reforma optimalizuje logistickou konvenci o používání stran na ledě a laviček mimo led, která ovlivňuje množství útočné hry a dynamiku skórování ve hře skrz střídání hráčů. Pomocí několika empirických přístupů poskytujeme odhady výsledného nárůstu skóre pro všech 11 geograficky různorodých soutěží v našem unikátním datasetu. Jsou poměrně velké a robustní vůči řadě kontrolních testů, což hovoří pro vyzkoušení reformy v některé hokejové lize (nižší úrovně).
Abstract in different language: The global sports industry is extremely competitive. We focus on ice hockey and propose a (largely) costless reform to its operations that can potentially enhance the sport's popularity by increasing the number of goals. The reform optimizes a logistic convention on the use of on-ice sides and off-ice benches, which affects the amount of attacking play and within-game scoring dynamics through the players' substitutions. Using several empirical approaches, we provide estimates of the resulting scoring rise for all 11 geographically diverse competitions in our unique dataset. They are sizeable and robust to a number of checks, making case for trialling the reform in some (lower-tier) ice-hockey league.
Rights: Plný text není přístupný.
© Springer
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Article_FixingIceHockeySLowScoringFlip.pdf642,43 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39831

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD