Title: Advanced Simulation of Metal Additive Manufacturing Using Maraging Steel and Nickel Alloy
Other Titles: Simulace výroby 3D tisku za využití nástrojové oceli a niklové slitiny
Authors: Hanzl, Pavel
Zetková, Ivana
Daňa, Milan
Nozar, Martin
Citation: HANZL, P. ., ZETKOVÁ, I. ., DAŇA, M. ., NOZAR, M. . Advanced Simulation of Metal Additive Manufacturing Using Maraging Steel and Nickel Alloy. Manufacturing Technology, 2020, roč. 20, č. 3, s. 313-317. ISSN: 1213-2489
Issue Date: 2020
Publisher: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85091777386
http://hdl.handle.net/11025/39837
ISSN: 1213-2489
Keywords: Simulace;Přímé tavení laserovým slinováním;Výroba kovových přísad
Keywords in different language: Simulation;Direct Melting Laser Sintering;Metal Additive Manufacturing
Abstract: Direst Metal Laser Sintering (DMLS) je metoda, která staví kovové díly po vrstvách.Tavení kovového prášku laserovým paprskem je složitý fyzikálně metalurgický děj a úspěšné zvládnutí celého výrobního procesu vyžaduje náročné řízení. Z tohoto důvodu nelze zaručít vždy garantovat úspěšnost výroby. Výrobní úlohu připravuje na základě svých osobních zkušeností konstruktér a možnost ověření správného navržení tiskové úlohy by v řadě případů ušetřilo časové a peněžní náklady na výrobu. V dnešní době je na trhu řada softwarů, které nabízejí odkrytí případných chyb v návrhu tiskové úlohy. Tento článek se zaměřuje na ukázky těchto softwarů. Závěry z těchto simulací jsou užitečné jako podpora při navrhování tisku. Nicméně nedokáží úplně nahradit zkušenosti konstruktéra a reálných zkušebních tisků.
Abstract in different language: The melting of metal powder by a laser beam is a complex physical metallurgical process and successful processing of the whole Metal Additive Manufacturing (MAM) procedure requires complex management. Therefore, a successful result is not guaranteed. The print job is designed based on the designer’s personal experience, and the possibility to verify the correctness of a job proposal would save time and money. This paper deals with demonstrations of print task simulations. Two competing software were used to predict the crash print job. The simulations of both SW solution did not correspond to the real printing result. Possible causes of simulation inaccuracies are listed. The results from actual simulations are useful as support for the print job designer, but they do not completely substitute for real production tests of parts.
Rights: © J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MT_mft-202003-0006.pdf1,77 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39837

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD