Title: À propos des formations néologiques construites sur la base d’un nom propre
Other Titles: O nových pojmenováních tvořených z vlastního jména
Authors: Koláříková, Dagmar
Citation: KOLÁŘÍKOVÁ, D. . À propos des formations néologiques construites sur la base d’un nom propre. Lingua viva, 2020, roč. 16, č. 30, s. 36-47. ISSN: 1801-1489
Issue Date: 2020
Publisher: Pedaogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Document type: preprint
preprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/39847
ISSN: 1801-1489
Keywords: internet;odvozenina;Sarkozy;složenina;vlastní jméno
Keywords in different language: Internet;Sarkozy;mot composé;mot dérivé;nom propre
Abstract: Tvoření nových slov odvozováním z vlastních jmen je obecně považováno za málo produktivní. Cílem této studie je ukázat, že v současné francouzštině bylo mnoho neologismů vytvořeno ze jmen osobností, zejména politiků, což je doloženo na příkladu příjmení exprezidenta Sarkozyho, které se stalo slovotvorným základem pro řadu příbuzných slov (sarkozisme, sarkoziste a mnoho dalších). Studie je založena na korpusu 188 odvozených a složených slov vytvořených od základového slova Sarkozy nebo Sarko, jež byla vyhledána ve slovnících a na internetu. Analýza a popis těchto slov jsou provedeny na základě klasifikace podle slovních druhů (substantivní, adjektivní, verbální a adverbiální odvozeniny a složeniny). Většina vyhledaných odvozenin a složenin se stala součástí běžné slovní zásoby, u některých z nich však byly zaznamenány jen ojedinělé výskyty, a mohou být proto považovány za hapax legomenon.
La dérivation du nom propre est généralement considérée comme faible. Cette étude tente de mettre en doute cette hypothèse en montrant que beaucoup de néologismes sont formés à partir des noms de personnalités, par exemple de ceux des hommes politiques. En France, c’est surtout le nom propre Sarkozy qui a servi de base pour la formation d’une famille de mots (sarkozisme, sarkoziste et beaucoup d’autres). L’étude est donc basée sur un corpus de 188 dérivés et composés formés à partir de Sarkozy ou Sarko, qui ont été collectés sur Internet. L’analyse et la description de ces mots nous ont conduite à proposer la classification suivante : dérivés et composés nominaux, adjectivaux, verbaux et adverbiaux. Certains dérivés ou composés appartiennent au vocabulaire courant, d’autres sont des créations éphémères. Ils sont le fait d’auteurs et leurs réemplois postérieurs ne sont pas probables. Ils peuvent donc être classés sous catégorie d’hapax legomenon.
Rights: Plný text není přístupný.
© Pedaogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Appears in Collections:Preprinty / Preprints (KRO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Les noms propres.doc146,5 kBMicrosoft WordView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39847

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD