Title: Podnikatelský plán pro zavedení nového výrobku/služby na trh
Other Titles: Business plan for the introduction of a new product/service on the market
Authors: Hlaváč, Václav
Advisor: Taušl Procházková Petra, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Machová Kristýna, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39998
Keywords: aplikace;canvas model;malý a střední podnik;mezigenerační;podnikatelský nápad;podnikatelský plán;služba
Keywords in different language: application;canvas model;small and medium-sized enterprises;intergenerational;business idea;business plan;service
Abstract: Cílem překládané bakalářské práce je vytvořit podnikatelský plán pro zavedení nové služby na trh a také zhodnotit celý záměr. Teoretická část je věnována kategorii malých a středních podniků v České republice a posléze také tvorbě podnikatelského plánu. Praktická část popisuje proces získání podnikatelského nápadu mezigenerační aplikace NAPŘÍČ GENERACEMI. Nápad je dále rozvíjen a popisován formou Business Modelu Canvas. V rámci něj jsou detailně vysvětleny zákaznické segmenty, hodnotové nabídky, kanály, vztahy se zákazníky, zdroje výnosů, klíčové zdroje, klíčové činnosti, klíčová partnerství a struktura nákladů. V rámci podnikatelského plánu byla vytvořena také část prototypu aplikace. Podnikatelský plán je v závěru práce hodnocen s popisem rizik.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to create a business plan for implementation a new service on the market and also to evaluate such business plan. The theoretical part is focused on small and medium sized companies in the Czech Republic and on theoretical introduction into the business plan. The empirical part describes the process of getting an idea of intergenerational application THROUGH GENERATION. The idea is developed and described by using the form of Business Model Canvas. Within the model are explained in detail Customer Segments, Value Propositions, Channels, Customer Relationships, Revenue Streams, Key Resources, Key Activities, Key Partners and Cost Structure. A prototype of the application was also developer. At the end of the proposed business plan a list of risk factors and final evaluation is provided.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vaclav_Hlavac_2020.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
Hlavac_Vaclav_v.pdfPosudek vedoucího práce224,76 kBAdobe PDFView/Open
Hlavac_Vaclav_o.pdfPosudek oponenta práce173,86 kBAdobe PDFView/Open
Hlavac - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39998

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.