Title: Problematika ekonomické sladěnosti ČR s ekonomickou eurozónou
Other Titles: Problematics and correlation of the Czech Republic economy to Eurozone
Authors: Škoda, David
Advisor: Nový Miloš, Ing. et Ing.
Referee: Jarý Čestmír, PhDr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40026
Keywords: euro;eurozóna;sladěnost hospodářských cyklů
Keywords in different language: euro;eurozone;correlation of business cycles
Abstract: Předložená práce je zaměřena na problematiku ekonomické sladěnosti České republiky s ekonomickou eurozónou. Nejprve popisuje historii evropské integrace od druhé poloviny 20. století po současnost. Dále poskytuje rozbor přínosů a nákladů ze zavedení společné měny eura v České republice. Následně práce pojednává o různých metodách měření ekonomické sladěnosti, jejich vypovídajících schopnostech a možnostech interpretace. Jádro práce spočívá v empirické analýze stupně sladěnosti hospodářských cyklů členských států Evropské unie vůči České republice. Závěrečná část práce je vyhrazena pro zhodnocení současné situace České republiky a její připravenosti na přijetí společné evropské měny.
Abstract in different language: The presented work is focused on the problematics and correlation of the Czech Republic economy to Eurozone. In the first place, it describes the history of European integration from the second half of the 20th century to present. It also provides an analysis of the benefits and cost of the introduction of the single currency - euro in the Czech Republic. Subsequently, the work deals with various methods of measuring economic correlation, their explanatory powers and possibilities of interpretation. The core of the work consists in the empirical analysis of the correlation of economic cycles among members of the European Union to the Czech Republic. The final part of the work is reserved for the evaluation of the current situation of the Czech Republic and its readiness to adopt the common European currency.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
David_Skoda_BP.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
Skoda_David_v.pdfPosudek vedoucího práce126,12 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponent BP Skoda.docPosudek oponenta práce118 kBMicrosoft WordView/Open
Skoda - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce42,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40026

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.