Title: Projekt a jeho plán
Other Titles: Project and its plan
Authors: Pechátová, Barbora
Advisor: Martinovský Václav, Ing.
Referee: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40043
Keywords: projektové řízení;projekt;plán;veletrh;posviť si na budoucnost
Keywords in different language: project management;project;plan;fair;shine on the future
Abstract: Bakalářská práce je vypracována na téma "Projekt a jeho plán". Cílem této práce je aplikovat základní pojmy projektového managementu na reálný projekt v praxi. Práce se zaměřuje na projekt realizovaný společností Správy informačních technologií města Plzně a dalších čtyř spolupracujících organizací a má za cíl realizovat veletrh "Posviť si na budoucnost". V praktické části je charakterizován projekt a vytvořen logický rámec, který napomohl k definování plánů projektu - plán rozsahu, časový plán, plán zdrojů, plán nákladů, plán komunikace a plán řízení rizik. Celá praktická část je zakončena zhodnocením projektu.
Abstract in different language: The bachelor thesis is elaborated on the topic "Project and its plan". The aim of this work is to apply the basic concepts of project management to a real project in practice. The work focuses on a project implemented by the Information Technology Administration of the City of Pilsen and four other cooperating organizations and aims to implement the fair "Shine on the future". The practical part characterizes the project and creates a logical framework that helped define the project plans - scope plan, schedule, resource plan, cost plan, communication plan and risk management plan. The whole practical part ends with the evaluation of the project.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pechatova_Barbora_K17B0383P.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Pechatova_Barbora_o.pdfPosudek oponenta práce349,79 kBAdobe PDFView/Open
Pechatova_Barbora_v.pdfPosudek vedoucího práce219,42 kBAdobe PDFView/Open
Pechatova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce43,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40043

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.