Title: Projekt a jeho plán
Other Titles: Project and its plan
Authors: Poncar, Gustav
Advisor: Nosková Marta, Ing. Ph.D.
Referee: Zárubová Lucie, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40045
Keywords: projektové řízení;projekt;plán projektu
Keywords in different language: project management;project;project plan
Abstract: Předložená práce se zaměřuje na plánování projektu, jelikož v současné době se s projekty setkáváme mnohem častěji než dříve. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy projektového řízení a principy a metody aplikované pro plánování projektu. Tyto metody přispívají vytvořit velmi dobrý plán projektu a na jeho základě se projekt vede k úspěšnému konci. Cílem práce nebylo tyto metody pouze teoreticky popsat, ale především předvést jejich aplikaci na skutečném projektu, což obsahuje praktická část této práce. Smyslem reálného projektu je systémový přechod ze sériové výroby na výrobu náhradních dílů, který nyní probíhá v jednom ze závodů společnosti GRAMMER CZ, s. r. o., konkrétně v Tachově, která je charakterizována na úvod praktické části. Hlavním výstupem práce je zpracovaný plán konkrétního projektu (plán rozsahu, časová analýza, nákladová analýza, plán zdrojů, plán komunikace a plán rizik), který může v budoucnu posloužit jako předloha pro řešení podobných projektů.
Abstract in different language: The main target of the submitted thesis is project planning, because in the present time we come upon project more often than in the past. In theoretical part are explained basic terms of project management and principles and methods, which are applied for project planning. These methods help to create a best plan of project and this plan will help to manage the project to the successful end. The objective of the thesis was not just theoretical description of these methods, but above all present their application on a genuine project. This application is the content of the practical part of the thesis. The meaning of the real project is systemic switchover from serial production to production of spare parts, which is going on in one manufacturing facility of company GRAMMER CZ, s. r. o., namely in Tachov, which is characterized in the beginning of practical part. The main outcome of the thesis is compiled plan of particular project (scope plan, projects schedule, analysis of costs, resources plan, communication plan and risk plan), which can serve as a template for similar projects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Poncar.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Poncar_Gustav_v.pdfPosudek vedoucího práce226,25 kBAdobe PDFView/Open
Poncar - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce47,23 kBAdobe PDFView/Open
Poncar Gustav o.pdfPosudek oponenta práce122,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40045

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.