Title: Projekt a jeho plán
Other Titles: Project and its plan
Authors: Žežulka, Václav
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Martinovský Václav, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40055
Keywords: projekt;plán;riziko;logický rámec
Keywords in different language: project;plan;risk;logical framework
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním vybraných projektových plánů a řízením rizik projektu Pěšina ke Klášterským rybníkům, který byl realizován v oblasti Klášterských rybníků mezi obcemi Semice a Smrkovice ležících u města Písek. V úvodu práce jsou vysvětleny základní pojmy projektového managementu, které slouží pro informování uživatelů a nastiňují klíčovou problematiku této práce. Dále na základě praktických zjištění daného projektu, jsou navrženy jednotlivé přínosy, které lze aplikovat na projekty podobného rozsahu nebo s podobným zaměřením. Jednotlivé přínosy spočívají ve vypracování logického rámce projektu, který obsahuje klíčové informace o daném projektu a vytvoření centrálního registru rizik ve kterém jsou zaznamenána rizika ohrožující daný projekt.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with drafting of selected project plans and risk management, which focus on a project called Pěšina ke Klášterským rybníkům, which was realized in the area of Klášterské rybníky, which is located in between of villages Semice and Smrkovice, which are situated in the vicinity of city Písek. The introduction contains various explanations of terms, which are necessary for basic understanding of project management and serve as a guide for the users of this thesis. Benefits of this thesis are identified by realization of project plans and risk management. The benefits can be used for projects with similar scope. The benefits are creation of the single logical framework, which contains key project information and the risk register, which consists of the identified risk endangering project.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zezulka.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Zezulka_Vaclav_V.pdfPosudek vedoucího práce124,88 kBAdobe PDFView/Open
Zezulka_Vaclav_o.pdfPosudek oponenta práce125,8 kBAdobe PDFView/Open
Zezulka - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce48,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40055

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.