Title: Současné pojetí Hidžry
Other Titles: A Conception of Hijra in Present Days
Authors: Klik, Jan
Advisor: Pelikán Petr, PhDr.
Referee: Mendel Miloš, Doc. PhDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40266
Keywords: islám;islámský stát;hidžra;emigrace;dár al-islám;dár al-harb
Keywords in different language: islam;islamic state;hijra;emigration;dar al-islam;dar al-harb
Abstract: Tato práce představuje nástin historického vývoje debat o hidžře a její definici. V první, teoretické části předloženého materiálu, je poskytnut základní přehled duchovních a intelektuálů, kteří se k danému tématu vyjádřili, přičemž zároveň tato sekce buduje kontextuální základnu, na níž je postavena kapitola analytická, která se zaměřuje na rozbor konceptu hidžry tak, jak ho používal Islámský stát, a to prostřednictvím analýzy časopisů Dábiq a Rúmija, které byly jménem této organizace vydávány.
Abstract in different language: This paper presents an outline of the historical development of the debates about hijra and its definition. The theoretical section of the submitted material provides an overview of some of those clerics and intellectuals who have expressed their opinions on the topic and on top of that builds the contextual ground on which the analytical chapter of this thesis is built up. The analytical section focuses on the breakdown of the Islamic State's concept of hijra through an analysis of the magazines Dabiq and Rumiyah, which were published on behalf of the organization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
Klik V.PDFPosudek vedoucího práce144,88 kBAdobe PDFView/Open
Klik O.PDFPosudek oponenta práce247,74 kBAdobe PDFView/Open
Klik.PDFPrůběh obhajoby práce44,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40266

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.