Title: Nečakané útočisko: Prípadová štúdia o Sýrčanoch v Sudáne
Other Titles: An Unlikely Refuge: A Case Study of the Syrians in Sudan
Authors: Kortiš, Michal
Advisor: Záhořík Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Ramadan Ivan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40268
Keywords: súdán;sýrie;běženci;sýrčané v súdánu;omar al-bašír;migrace;integrace běženců
Keywords in different language: sudan;syria;refugees;syrians in sudan;omar al-bashir;migration;integration;integration of refugees
Abstract: Táto diplomová práca sa zaoberá témou sýrskych utečencov žijúcich v Sudáne, ktorý patrí ku krajinám menej známym za svoju účasť na riešení tejto humanitárnej krízy. Cieľom práce je podať komplexný prehľad situácie tejto relatívne veľkej komunity. Sústredí sa najmä na štyri základné aspekty integrácie - ekonomický, sociálny, kultúrny a politicko-právny. Práca tiež ponúka prehľad sýrskej prítomnosti v Sudáne a kapitolu o falošných pasoch, ktoré boli využívané cudzincami vrátane Sýrčanov počas vlády Omara al-Bašíra.
Abstract in different language: This thesis deals with the topic of Syrian refugees living in Sudan, a country less known for its contribution to solving the humanitarian crisis since 2011. The goal of the thesis is to provide a complex overview of the situation of this relatively large community, focusing on four main aspects of integration - economical, social, cultural and political/legal. It also includes a short history of Syrian presence in Sudan and a chapter about counterfeit passports used by foreign elements as well as Syrians themselves during the Omar al-Bashir government.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova praca 2020MK.pdfPlný text práce983,39 kBAdobe PDFView/Open
Kortis V.PDFPosudek vedoucího práce95,77 kBAdobe PDFView/Open
Kortis O.PDFPosudek oponenta práce253,14 kBAdobe PDFView/Open
Kortis.PDFPrůběh obhajoby práce39,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40268

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.