Title: Místní region ve výuce zeměpisu
Other Titles: Using the local region in education at secondary schools and lower level schools
Authors: Lindová, Terezie
Advisor: Novotná, Marie
Referee: Suda, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4047
Keywords: region;místní region;výuka;vzdělávání;genius loci;modelové příklady;Google Earth
Keywords in different language: region;the local region;learning;genius loci;model examples;Google Earth
Abstract: Předkládaná práce se věnuje tematice místního reginu ve vzdělávání.Úvodní kapitoly jsou věnovány definici a vymezení pojmů region, místní region. Další část popisuje začlenění tématu místní region do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Následující tři kapitoly se věnují využití místního regionu ve výuce na nižším stupni víceletých gymnázií a druhém stupni základních škol. Práce obsahuje návrh koncepce výuky místního regionu z hlediska použitých didaktických prostředků a příklady úkolů využitelných při samostných hodinách.
Abstract in different language: The subject of the diploma thesis is the local region in education. The terms region and local region are defined and qualified in the first part of the work. The next part describes the integration of the local region theme into The Framework Educational Programme for Basic Education. The following three chapters focus on the application of the local region in classwork in the lower secondary education and in the lower level of multi-year gymnasia. The thesis contains a proposal of conception of classwork in the terms of the used didactic means and examples of exercises applicable in the classwork.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lindova_Terezie_diplomova_prace_2012.pdfPlný text práce3,16 MBAdobe PDFView/Open
Lindova - p. vedouciho.jpgPosudek vedoucího práce221,77 kBJPEGThumbnail
View/Open
Lindova - p. oponenta.jpgPosudek oponenta práce279,58 kBJPEGThumbnail
View/Open
Lindova.jpgPrůběh obhajoby práce172,98 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4047

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.