Title: Léčba nádorů anu
Other Titles: The treatment tumors of anus
Authors: Dáňa, Jakub
Advisor: Mařan Jan, MUDr.
Referee: Šorejs Ondřej, MUDr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40911
Keywords: karcinom anu;radioterapie;chemoterapie
Keywords in different language: cancer of anus;radiotherapy;chemotherapy
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá léčbou nádorů anu. V teoretické části jsme popisovali anatomii, klinické příznaky, epidemiologii, rizikové faktory, klasifikaci, diagnostiku, ale především je zaměřena na léčbu nádorů anu. Výzkumnou část bakalářské práce tvoří kvalitativní výzkum. Výzkum je složen ze šesti kazuistik pacientů s nádorem anu, kteří podstoupili radioterapeutickou léčbu na ORAK FN Plzeň
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the treatment of tumors of anus. In the theoretical part we described the anatomy, clinical symptoms, epidemiology, risk factors, classification, diagnosis, but above all it is focused on the treatment of cancer of the anus. The research part of the bachelor thesis consists of qualitative research. The research consists of six case reports of patients with anu cancer who underwent radiotherapy treatment at ORAK FN Plzeň.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dana_Jakub_RAS_BP.pdfPlný text práce4,71 MBAdobe PDFView/Open
Dana_VP.pdfPosudek vedoucího práce337,95 kBAdobe PDFView/Open
Dana_OP.pdfPosudek oponenta práce359,42 kBAdobe PDFView/Open
Dana.pdfPrůběh obhajoby práce351,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40911

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.