Title: Postavení scintigrafických metod při diagnostice akutní plicní embolie
Other Titles: The position of scintigraphic methods in the diagnosis of acute pulmonary embolism
Authors: Frýda, Tomáš
Advisor: Mařík Karel, Mgr.
Referee: Malán Alexander, MUDr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40916
Keywords: plicní embolie;nukleární medicína;scintigrafie;ct angiografie
Keywords in different language: pulmonary embolism;nuclear medicine;scintigraphy;ct angiography
Abstract: Tato bakalářská práce je vypracována na téma Postavení scintigrafických metod při diagnosticeakutní plicní embolie. Je rozčleněna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje rozboru plicní embolie, scintigrafie, scintigrafickým metodám v diagnostice plicní embolie a CT angiografii. Praktická část je vypracována formou kvantitativního výzkumu.
Abstract in different language: This bachelor thesis is developed on the topic of the role of scintigraphic methods in the diagnosis of acute pulmonary embolism. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the analysis of pulmonary embolism, scintigraphy, scintigraphic methods in the diagnosis of pulmonary embolism and CT angiography. The practical part is developed in the form of quantitative research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fryda_Tomas_RAS_BP.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Fryda_VP.pdfPosudek vedoucího práce319,74 kBAdobe PDFView/Open
Fryda_OP.pdfPosudek oponenta práce300,88 kBAdobe PDFView/Open
Fryda.pdfPrůběh obhajoby práce367,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40916

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.