Title: Neinfekční onemocnění u dětí v předškolním věku
Other Titles: Non-infectious diseases in preschool children
Authors: Šmolík, Patrik
Advisor: Martinek Lukáš, Mgr. Ph.D.
Referee: Weberová Petra, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40920
Keywords: neinfekční onemocnění;předškolní věk;obezita
Keywords in different language: non-infectious diseases;preschool age;obesity
Abstract: Tato práce se zabývá neinfekčními onemocněními u dětí v předškolním věku. Skládá se z teoretické a praktické části. V teoretické části své práce se věnuji dětem v předškolním věku a častým neinfekčním onemocněním, které pro ně představují riziko. V praktické části jsem se zaměřil na povědomí rodičů předškolních dětí o obezitě.
Abstract in different language: This work deals with non-infectious diseases in preschool children. It consists of theoretical and practical part. In the theoretical part of my work I deal with preschool children and frequent non-infectious diseases that pose a risk to them. In the practical part I focused on the awareness of parents of preschool children about obesity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smolik_Patrik_AVZ_BP.pdfPlný text práce924,89 kBAdobe PDFView/Open
Smolik_VP.pdfPosudek vedoucího práce338,54 kBAdobe PDFView/Open
Smolik_OP.pdfPosudek oponenta práce338,93 kBAdobe PDFView/Open
Smolik.pdfPrůběh obhajoby práce344,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40920

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.