Title: Onkologicky nemocný pacient v přednemocniční neodkladné péči z pohledu zdravotnického záchranáře
Other Titles: Oncologically ill patient in pre-hospital emergency care from the perspective of a paramedic
Authors: Kantová, Eliška
Advisor: Reichertová Stanislava, Mgr.
Referee: Kielberger Lukáš, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40927
Keywords: onkologicky nemocný pacient;zdravotnický záchranář;žilní vstupy
Keywords in different language: oncologically ill patient;paramedic;venous entries
Abstract: Tématem této bakalářské práce je onkologicky nemocný pacient v přednemocniční neodkladné péči z pohledu zdravotnického záchranáře. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány základy přednemocniční neodkladné péče a onkologie, spolu s řadou možných nežádoucích účinků onkologické léčby. V neposlední řadě také možnosti zajištění žilních vstupů a farmakoterapie bolesti onkologicky nemocných pacientů. V praktické části jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření, které probíhalo na Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje. Hlavními cíli dotazníkového šetření bylo zjištění zkušeností zdravotnických záchranářů s onkologicky nemocnými pacienty v přednemocniční neodkladné péči a jejich názor na zajištění jiného, než periferního žilního vstupu.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is an oncologically ill patient in pre-hospital emergency care from the point of view of a paramedic. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part of this thesis describes the basics of pre-hospital emergency care and oncology, together with a number of side effects of oncological treatment. Last but not least, it describes possible provision of venous entries and pharmacotherapy of pain in cancer patients. The practical part of this thesis presents the results of a questionnaire survey, which took place at the Emergency Medical Service of the Pilsen Region. The main aim of the questionnaire survey was to find out the experience of paramedics with oncologically ill patients in pre-hospital emergency care and the opinion on providing other than peripheral venous entry.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kantova_Eliska_ZDZ_BP.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
Kantova_VP.pdfPosudek vedoucího práce306,56 kBAdobe PDFView/Open
Kantova_OP.pdfPosudek oponenta práce346,58 kBAdobe PDFView/Open
Kantova.pdfPrůběh obhajoby práce350,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40927

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.