Title: Spalničky v období 21. století
Other Titles: Measles in the 21st century
Authors: Šťástková, Jana
Advisor: Jirouš Jaroslav, MUDr.
Referee: Kott Otto, MUDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40931
Keywords: spalničky;očkování;epidemiologie
Keywords in different language: measles;vaccination;epidemiology
Abstract: Bakalářská práce "Spalničky v období 21. století" se zabývá aktuální situací v minulosti velmi závažného onemocnění, je dělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické je zmíněna historie boje proti uvedené infekci i současnost, informace o původci, epidemiologii a prevenci, jako i fakta a mýty o očkování. Na závěr této části je uvedena kazuistika dokládající význam očkování proti přenosným nemocem. Praktická část je zaměřena na vyhodnocení kvantitativního výzkumu - zpracování, analýzu a vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na důvody odmítání rodičů očkovat své dítě. Byla realizována sběrem dat od matek neočkovaných dětí v ordinaci praktické lékařky pro děti a dorost.
Abstract in different language: Bachelor thesis "Measles in the 21st century" is dealing with the actual situation of Measles as one of the serious worlwide spread diseases. The thesis is divided into two parts - the theoretical and practical one. The theoretical part is referring to the history of the aforementioned disease up to present days. Details of the pathogen characteristic, epidemiology, prevention, last but not least both facts and myths regarding vaccination, have been thoroughly described. Finally, a case report has been presendet to emphasize the undoubtable role of vaccination against infectious diseases. The practical part is focusing on the evaluation of quantitative research - processing, analysis and final assessment of the questionnaire survey regarding vaccination refusal by the parents. The survey was realized in conzulting rooms of primary paediatric physicians by collecting data from mothers of non - vaccinated childern.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stastkova_Jana_AVZ_BP.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Stastkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce361,67 kBAdobe PDFView/Open
Stastkova_OP.pdfPosudek oponenta práce504,83 kBAdobe PDFView/Open
Stastkova.pdfPrůběh obhajoby práce340,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40931

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.