Title: Imunohistochemické markery v diferenciální diagnostice nádorů hlavy a krku
Other Titles: Expression of the immunohistochemical markers in the differential diagnosis of head and neck tumors
Authors: Hnojská, Veronika
Advisor: Baněčková Martina, MUDr.
Referee: Čedíková Miroslava, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40964
Keywords: imunohistochemie;imunohistochemické markery;nádory hlavy a krku;sox10;gata3;myb;hmga2
Keywords in different language: immunohistochemistry;immunohistochemistry markers;head and neck tumors;sox10;gata3;myb;hmga2
Abstract: Tato práce se skládá z teoretické části, která se zabývá imunohistochemií, jejím principem a metodami, dále imunohistochemickými markery, jejich definicí a zaměřením na markery využívajícími se u nádorů hlavy a krku. Teoretickou část tvoří také popis jednotlivých typů nádorů hlavy a krku. Část praktická je zaměřená na aplikaci imunohistochemických markerů, popisem imunohistochemického barvení u vybraných typů nádorů a procentuálním zhodnocením pozitivity a negativity imunohistochemie, které přiblíží původ daného nádoru.
Abstract in different language: The current bachelor thesis consists of the theory section and method section. The theory section summarizes data from immunohistochemistry, its principles, and methods, and provides main information about head and neck tumors. The method section applies the immunohistochemical markers in the praxis of the head and neck tumor investigation, particularly focusing on their origin and clarification of the final diagnosis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Veronika Hnojska ZL3 - finalni verze .pdfPlný text práce3,35 MBAdobe PDFView/Open
Hnojska_VP.pdfPosudek vedoucího práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
Hnojska_OP.pdfPosudek oponenta práce392,43 kBAdobe PDFView/Open
Hnojska.pdfPrůběh obhajoby práce347,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40964

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.