Title: Analýza výskytu autoimunní gastritidy v populaci
Other Titles: Analysis of the incidence of autoimmune gastritis in the population
Authors: Platzer, Tadeáš
Advisor: Dušek Martin, MUDr. Ph.D.
Referee: Pikner Richard, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40967
Keywords: gastritida;onemocnění žaludku;autoimunní gastritida
Keywords in different language: gastritis;stomach diseases;autoimmune gastritis
Abstract: Tématem bakalářské práce je "Analýza výskytu autoimunní gastritidy v populaci". Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části bakalářské práce jsou popsány a vysvětleny definice autoimunity, gastritidy, autoimunitní gastritidy a také gastritidy, na jejichž základě vznikají karcinomy. V praktické části jsou prezentovány výsledky analýzy pacientů, kteří měli tento druh nemoci. Analýza byla založena na jednotlivých znacích. Mezi ně se řadí pohlaví, věk, druh metaplazie, druh hyperplazie, pozitivita Helicobacter Pylori a objevení neuroendokrinního nádoru. Všechny výsledky jsem získal z Bioptické laboratoře s.r.o. v Plzni
Abstract in different language: The topic of this thesis is " Analysis of the occurrence of autoimmune gastritis in the population ". The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part of the thesis describes and explains definitions of autoimmunity, gastritis, autoimmune gastritis and also gastritis, on the basis of which carcinomas arise. The practical part presents the results of the analysis of patients who had this type of disease. The analysis was based on individual characters. These include gender, age, metaplasia type, hyperplasia type, Helicobacter Pylori positivity, and neuroendocrine tumor discovery. All results were obtained from Biopsy Laboratory s.r.o. in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Platzer_Tadeas_ZL_BP.pdfPlný text práce2,89 MBAdobe PDFView/Open
Platzer_VP.pdfPosudek vedoucího práce289,7 kBAdobe PDFView/Open
Platzer_OP.pdfPosudek oponenta práce308,68 kBAdobe PDFView/Open
Platzer.pdfPrůběh obhajoby práce393,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40967

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.