Title: Acute Pain Service ve FN Plzeň
Other Titles: Acute Pain Service in UH Pilsen
Authors: Soukupová, Lenka
Advisor: Bejvančická Petra, PhDr.
Referee: Frei Jiří, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41550
Keywords: akutní bolest;pooperační bolest;epidurální analgezie;servis akutní bolesti
Keywords in different language: acute pain;postoperative pain;epidural analgesia;acute pain service
Abstract: V diplomové práci jsme se zabývali akutní pooperační bolestí a její léčbou pomocí epidurální analgezie. V teoretické části mimo jiné nalezneme, jak vypadá Acute Pain Service v České republice a v zahraničí. Empirická část se zabývala kvalitativním výzkumem formou pozorování a rozhovorů týmu akutní bolesti ve Fakultní nemocnici v Plzni. Cílem diplomové práce bylo zmapovat fungování Acute Pain Service ve FN Plzeň, a to jak práci sester, tak lékařů v týmu akutní bolesti. Výsledkem výzkumného šetření je návrh pracovního postupu servis pooperační analgezie pro tým akutní bolesti ve FN Plzeň.
Abstract in different language: In the diploma thesis we dealt with acute postoperative pain and its treatment using epidural analgesia. In the theoretical part we will find, among other things, what the Acute Pain Service looks like in the Czech Republic and abroad. The empirical part dealt with qualitative research in the form of observations and interviews of the acute pain team at the University Hospital in Pilsen. The aim of the diploma thesis was to map the functioning of Acute Pain Service in the University Hospital Pilsen, both the work of nurses and doctors in the acute pain team. The result of the research survey is the design of a postoperative analgesia service workflow for the acute pain team at the University Hospital in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soukupova Lenka MVSK2 DP.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
SoukupovaDP_VEDOUCI_POSUDEK.pdfPosudek vedoucího práce373,54 kBAdobe PDFView/Open
SOUKUPOVA OP.pdfPosudek oponenta práce392,94 kBAdobe PDFView/Open
SOUKUPOVA PO.pdfPrůběh obhajoby práce512,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41550

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.