Title: Role všeobecné sestry v prevenci nádorového gynekologického onemocnění
Other Titles: The nurse's role in the prevention malignant gynecological disease
Authors: Novotná, Klára
Advisor: Ratislavová Kateřina, Mgr. Ph.D.
Referee: Horová Jana, PhDr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41553
Keywords: děložní hrdlo;karcinom;lidský papillomavirus;očkování;onkogynekologie;prevence;role sestry;screening
Keywords in different language: cervix;malignant disease;vaccination;human papillomavirus;oncogynecology;nurse's role;prevention;screening
Abstract: Diplomová práce se zabývá obecně gynekologickými nádory se zaměřením na nejčastější karcinom děložního čípku. Teoretická část obsahuje kapitoly týkající se obecné onkologie, obecné gynekologie a onkogynekologie. V onkogynekologické kapitole najdeme informace o prekancerózách, jednotlivých gynekologických nádorech, o lidském papillomaviru a jeho testování. Další kapitoly teoretické části se zabývá prevencí a rolí všeobecné sestry. V empirické části byl použit dotazník vlastní konstrukce, který byl určen pro ženy ve věku od 18 do 60 let. Výsledky výzkumného šetření ukázaly, že ženy nemají dostatečné informace o nejrozšířenějším karcinomu děložního hrdla a jeho prevenci.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with gynecological tumors in general with a focus on the most common cervical cancer. The theoretical part contains chapters concerning general oncology, general gynecology and oncogynecology. In the oncogynecological chapter we find information about precanceroses, individual gynecological tumors, about human papillomavirus and its testing. The next chapter of the theoretical part deals with the prevention and role of the general nurse. In the empirical part was used a questionnaire of its own design, which was designed for women aged 18 years and over. The results of the research showed that women do not have sufficient information about the most widespread cervical cancer and prevention.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novotna_Klara_MVSK_DP.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
NOVOTNA VP.pdfPosudek vedoucího práce369,5 kBAdobe PDFView/Open
NOVOTNA DP_OPONENT_POSUDEK.pdfPosudek oponenta práce629,86 kBAdobe PDFView/Open
NOVOTNA PO.pdfPrůběh obhajoby práce483,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41553

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.