Název: Príspevok k poznatkom o životnosti káblov so zníženou horľavosťou pri ich zaplavení vodou
Autoři: Verbich, Otto
Sulová, Janka
Lelák, Jaroslav
Packa, Juraj
Váry, Michal
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope, 2007, č. 2.
Datum vydání: 13-zář-2007
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: článek
konferenční příspěvek
article
conferenceObject
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2007/spec_cislo_diagnostika07/r0c2c2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/417
ISSN: 1828-4564
Klíčová slova: kabely se sníženou hořlavostí;životnost
Klíčová slova v dalším jazyce: cabels with low flammability;service life
Abstrakt: Konštrukcia i materiálové zloženie káblov so zníženou horľavosťou sa za pomerne živé obdobie od Černobyľskej tragédie ustálili. Podobne sa upokojil i vývoj metód ich hodnotenia, z pohľadu horenia, dymivosti a korozivity spalín. Ich použitie sa rozšírilo najmä v podzemných dráhach metra. V našom príspevku sa pokúšame porovnať dve konštrukčné riešenia izolovania žíl káblov a odolnosť takýchto káblov voči vode, nie požiaru, pretože ako sa zdá, sú tu častejšie potopy, ako požiar. Jedna skupina vzoriek má ovinuté Cu jadro sklosľudovou páskou, druhá má keramizujúcu obalovú vrstvičku ako súčasť izolácie žíl. V príspevku sú hodnotené zmeny elektroizolačných vlastností uvedených vzoriek káblov v procese dlhodobého pôsobenia vody. Táto práca je podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-99-011905.
Práva: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 - výběr z konference Diagnostika´07 (2007)
Číslo 2 - výběr z konference Diagnostika´07 (2007)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r0c2c2.pdf466,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/417

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.