Title: Príspevok k poznatkom o životnosti káblov so zníženou horľavosťou pri ich zaplavení vodou
Authors: Verbich, Otto
Sulová, Janka
Lelák, Jaroslav
Packa, Juraj
Váry, Michal
Citation: Electroscope, 2007, č. 2.
Issue Date: 2007
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
konferenční příspěvek
article
conferenceObject
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2007/spec_cislo_diagnostika07/r0c2c2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/417
ISSN: 1828-4564
Keywords: kabely se sníženou hořlavostí;životnost
Keywords in different language: cabels with low flammability;service life
Abstract in different language: Konštrukcia i materiálové zloženie káblov so zníženou horľavosťou sa za pomerne živé obdobie od Černobyľskej tragédie ustálili. Podobne sa upokojil i vývoj metód ich hodnotenia, z pohľadu horenia, dymivosti a korozivity spalín. Ich použitie sa rozšírilo najmä v podzemných dráhach metra. V našom príspevku sa pokúšame porovnať dve konštrukčné riešenia izolovania žíl káblov a odolnosť takýchto káblov voči vode, nie požiaru, pretože ako sa zdá, sú tu častejšie potopy, ako požiar. Jedna skupina vzoriek má ovinuté Cu jadro sklosľudovou páskou, druhá má keramizujúcu obalovú vrstvičku ako súčasť izolácie žíl. V príspevku sú hodnotené zmeny elektroizolačných vlastností uvedených vzoriek káblov v procese dlhodobého pôsobenia vody. Táto práca je podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-99-011905.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 - výběr z konference Diagnostika´07 (2007)
Číslo 2 - výběr z konference Diagnostika´07 (2007)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r0c2c2.pdf466,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/417

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.