Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDuda, Daniel
dc.contributor.authorUruba, Václav
dc.date.accessioned2020-11-16T11:00:18Z-
dc.date.available2020-11-16T11:00:18Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationDUDA, D., URUBA, V. Individual Vortex Searching Algorithm. In: Proceedings Topical Problems of Fluid Mechanics 2020, Prague, 2020 Edited by David Šimurda and Tomáš Bodnár. Praha: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2020. s. 56-63. ISBN 978-80-87012-74-1 , ISSN 2336-5781.cs
dc.identifier.isbn978-80-87012-74-1
dc.identifier.issn2336-5781
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41904
dc.description.abstractTurbulentní proudění se skládá z vírů a jiných koherentních struktur, jejichž pohyb je tak složitě uspořádaný, že ho vnímáme jako náhodný. Naše práce se snaží o rozšíření našeho porozumnění tomuto problému pomocí principů objevených při výzkumu supratekuté turbulence, která se skládá z kvantovaných vírů - lineárních topologických singularit makroskopického parametru uspořádání. V tomto článku předkládáme algoritmus hlednání jednotlivých vírů ve změřeném okamžitém vektorovém poli rychlostí klasické tekutiny (např. vzduchu). Metoda je založena na přímém fitování proudového pole Gaussovským modelem víru a minimalizování energie zbytku. Statistické vlastnosti nalezeného souboru vírů nám snad pomohou v pochopení turbulence z trochu jiné perspektivy.cs
dc.format8 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherInstitute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i.en
dc.relation.ispartofseriesProceedings Topical Problems of Fluid Mechanics 2020, Prague, 2020 Edited by David Šimurda and Tomáš Bodnáren
dc.rightsPlný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.cs
dc.rights© Institute of Thermomechanics, AS CRen
dc.subjectObrazové měření rychlosti unášených částic (PIV), Turbulence, Vírcs
dc.titleIndividual Vortex Searching Algorithmen
dc.title.alternativeAlgoritmus hledání jednotlivých vírůcs
dc.typepreprintcs
dc.typepreprinten
dc.rights.accessrestrictedAccessen
dc.type.versiondraften
dc.description.abstract-translatedThe turbulent flows consist of vortices and other coherent structures, whose motion is such highly ordered, that it is usually considered to be random. We try to bring light into this problem by using the ideas coming from research of superfluid flows, where the turbulence consists of quantized vortices - linear topological singularities in the macroscopic order parameter. We present an algorithm developed for searching of individual vortices in an experimentally obtained 2D flow-field of a classical fluid (e.g. air). This algorithm directly fits the flow-field by the Gauss's model of vortex minimizing energy of the rest. The statistics of the reconstructed vortices can help us to understand the turbulence from another point of view.en
dc.subject.translatedParticle Image Velocimetry, Turbulence, Vortexen
dc.identifier.doi10.14311/TPFM.2020.008
dc.identifier.obd43929566
dc.project.IDTH02020057/Profilové turbínové mříže pro supersonická proudová polecs
dc.project.IDSGS-2019-021/Zvyšování účinnosti, spolehlivosti a životnosti energetických strojů a zařízení 5cs
Appears in Collections:Preprinty / Preprints (KKE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Duda-TPFM2020.pdf1,73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41904

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD