Title: Experimentálna analýza výkonových transformátorov metodou SFRA
Authors: Gutten, Miroslav
Brandt, Martin
Michalík, Ján
Citation: Electroscope, 2007, č. 2.
Issue Date: 2007
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
konferenční příspěvek
article
conferenceObject
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2007/spec_cislo_diagnostika07/r0c2c4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/419
ISSN: 1830-4564
Keywords: výkonové transformátory;experimentální analýza;SFRA
Keywords in different language: power transformers;experimental analysis;SFRA
Abstract in different language: Medzi súčastné a najefektívnejšie metódy analýzy vinutia transformátorov je možné pokladať metódu SFRA. Vďaka tejto metóde môžeme detekovať účinky skratových prúdov, nadprúdov a iných javov poškodzujúcich vinutie a magnetický obvod transformátora bez jeho rozobratia a následného zisťovania porúch na vinutí, čo je časovo náročné.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 - výběr z konference Diagnostika´07 (2007)
Číslo 2 - výběr z konference Diagnostika´07 (2007)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r0c2c4.pdf318,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/419

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.