Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKebza, Martin
dc.contributor.authorFindžová, Leona
dc.contributor.authorVáňová, Anna
dc.date.accessioned2020-11-23T11:01:09Z-
dc.date.available2020-11-23T11:01:09Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationKEBZA, M., FINDŽOVÁ, L., VÁŇOVÁ, A. Využívání sociálních sítí místními samosprávami: geografický kontext. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2020, roč. 2020, č. 3, s. 1-14. ISSN 1805-3246.cs
dc.identifier.issn1805-3246
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/42156
dc.description.abstractTento příspěvek si klade za hlavní cíl zmapování využívání dvou sociálních sítí (Facebook, Instagram) mezi obcemi Plzeňského a Karlovarského kraje. Na příkladě celkem 635 obcí se ověřuje, zda je Facebook dominantně používanou sociální sítí, jakým způsobem se mezi těmito obcemi šíří aktivita na těchto médiích, jaké jsou prioritní účely využívání této formy komunikace, ale také jaké jsou územní a strukturální rozdíly v používání i na základě velikosti nebo indexu stáří obce. Díky vlastnímu důkladnému sběru dat z obou sociálních sítí a agregaci indexů efektivity využívání zjišťujeme především rozdíly v používání mezi velkými a malými obcemi a také tematické zaměření na základní informovanost obyvatel obce a propagaci kulturních akcí. Projevuje se i významný vliv nahodilosti, jež se snoubí se systematickým a strategickým používáním těchto sociálních médií.cs
dc.format14 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherCivitas per Populien
dc.relation.ispartofseriesRegionální rozvoj mezi teorií a praxícs
dc.rights© Civitas per Populien
dc.subjectSociální médiacs
dc.subjectveřejná správacs
dc.subjectsociální sítěcs
dc.subjectČeskocs
dc.subjectzápadní Čechycs
dc.titleVyužívání sociálních sítí místními samosprávami: geografický kontextcs
dc.title.alternativeThe use of social networks by local authorities: Geographical contexten
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThis paper aims to map the use of two social networks (Facebook, Instagram) within the municipalities of the Pilsen and Karlovy Vary regions. On the example of 635 municipalities we verify whether Facebook is the dominantly used social network, how the activity on these media spreads among these municipalities, what are the priority purposes for using this form of communication, but also what territorial and structural differences in use are size or age index of the municipality. Thanks to our own in-depth data collection from both social networks and the aggregation of usage efficiency indices, we mainly find differences in usage between large and small municipalities and also a thematic focus on basic information of the community and promotion of local cultural events. There is also a significant impact of randomness combined with the systematic and strategic use of these social media.en
dc.subject.translatedSocial media, Public administration, Social networks, Czechia, West Bohemiaen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43930318
Appears in Collections:Články / Articles (KGE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
04_kebza_findzova_vanova_vyuzivani_socialnich_siti.pdf623,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42156

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD