Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHolec, Jan
dc.contributor.authorKout, Jiří
dc.date.accessioned2020-11-23T11:01:09Z-
dc.date.available2020-11-23T11:01:09Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationHOLEC, J., KOUT, J. Pařezník tuhý ‒ panellus ringens – vzácná nebo přehlížená houba?. Mykologické listy, 2020, roč. 146, č. září, s. 1-8. ISSN 1213-5887.cs
dc.identifier.issn1213-5887
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/42157
dc.description.abstractČlánek shrnuje údaje o rozšíření a ekologii druhu Panellus ringens v České republice. Zatím jsou známy pouhé čtyři lokality – jedna v Krkonoších, dvě na Šumavě a jedna v Tachovské brázdě. Všechny nálezy pocházejí z tenčích větví listnáčů, konkrétně vrb a břízy. Jedná se o vlhká stanoviště, jak přirozená, tak člověkem ovlivněná. Jsou uvedeny rozlišovací znaky vůči podobnému vzácnému druhu P. violaceofulvus a běžnému P. mitis. U druhu P. violaceofulvus, který roste na dřevě jehličnanů, zejména jedle, jsou stručně shrnuty jeho lokality v České republice.cs
dc.format8 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherČeská vědecká společnost pro mykologiics
dc.relation.ispartofseriesMykologické listycs
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Česká vědecká společnost pro mykologiics
dc.subjectPanellus violaceofulvuscs
dc.subjectP. mitiscs
dc.subjectekologiecs
dc.subjectrozšířenícs
dc.subjecttaxonomiecs
dc.subjectČeská republikacs
dc.titlePařezník tuhý ‒ panellus ringens – vzácná nebo přehlížená houba?cs
dc.title.alternativePanellus ringens – rare or overlooked fungus?en
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe article summarises data on the distribution and ecology of Panellus ringens in the Czech Republic. So far, only four localities are known, one in the Krkonoše Mts., two in Šumava Mts. and one in Tachovská brázda basin. All collections come from rather thin branches of deciduous trees, namely willows and birch. The habitats are moist, both natural and manmade. Features distinguishing it from the similar species, the rare P. violaceofulvus and the common P. mitis, are given. For P. violaceofulvus, which grows on coniferous wood, especially fir, its Czech localities are listed in brief.en
dc.subject.translatedPanellus violaceofulvusen
dc.subject.translatedP. mitisen
dc.subject.translatedecologzen
dc.subject.translateddistribution, taxonomyen
dc.subject.translatedCzech Republicen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43930401
Appears in Collections:Články / Articles (CBG)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Panellusringens_ML-146-2-2020_01-Holec_Kout.pdf679,35 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42157

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD