Title: Adaptace a vzdělávání pracovníků v prostředí výrobních podniků - nové trendy
Authors: Lochmanová, Alena
Citation: Průmyslové inženýrství 2020: Mezinárodní studentská vědecká konference: 7. října 2020, Plzeň, s. 110-137.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/42196
ISBN: 978-80-261-0969-3
Keywords: výrobní podniky;vzdělávání pracovníků;virtuální realita
Keywords in different language: manufacturing companies;training of new employees;virtual reality
Abstract: Příspěvek je výsledkem rešeršní činnosti v prvním ročníku studia doktorského studijního programu a jako takový představuje první dílčí podklad pro zpracování vlastní disertační práce. Zabývá se problematikou adaptace a vzdělávání zaměstnanců ve specifických podmínkách s využitím virtuální reality, přičemž především představuje případové studie se zdůrazněním nového využití virtuální reality pro zapracování, adaptaci, ukotvení a následný rozvoj zaměstnanců.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPV)
Průmyslové inženýrství 2020
Průmyslové inženýrství 2020
Průmyslové inženýrství 2020
Průmyslové inženýrství 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lochmannová.pdfPlný text504,91 kBAdobe PDFView/Open
uvod+tiraz.pdf698,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42196

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.