Title: On-line monitoring elektrozařízení jaderné elektrárny
Authors: Kaška, Miloš
Mareček, Oto
Citation: Electroscope. 2007, č. 2.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
konferenční příspěvek
article
conferenceObject
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2007/spec_cislo_diagnostika07/r0c2c7.pdf
http://hdl.handle.net/11025/422
ISSN: 1833-4564
Keywords: elektrické rozvody;jaderná elektrárna;elektrická zařízení;online monitorování;Jaderná elektrárna Temelín;MOSAD
Keywords in different language: electric power distribution;nuclear power plant;electric equipment;online monitoring;Nuclear power plant Temelin;MOSAD
Abstract: Rozvod elektrické energie vlastní spotřeby jaderně energetického bloku zajišťuje nejen napájení zařízení přímo sloužících výrobě elektrické energie, ale musí být především schopen napájet zařízení podílející se na bezpečném odstavení a dochlazení jaderného reaktoru i v případě projektem předpokládaných poruch. Oproti běžným průmyslovým rozvodným zařízením se jedná o nepoměrně složitější systém s požadovanou vysokou spolehlivostí. K on-line monitorování důležitých elektrických zařízení se na JE Temelín již od výstavby využívá systém MOSAD®-4. Od prosince 2006 je v provozu modernizovaný systém s označením MOSAD®-5. Příspěvek se zabývá technickými vlastnostmi systému MOSAD® a na příkladu ilustruje jeho možnosti.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 - výběr z konference Diagnostika´07 (2007)
Číslo 2 - výběr z konference Diagnostika´07 (2007)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r0c2c7.pdf235,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/422

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.