Title: Posouzení návrhu výstavby výrobních hal
Authors: Vránek, Pavel
Kačerová, Ilona
Rybnikár, Filip
Citation: Průmyslové inženýrství 2020: Mezinárodní studentská vědecká konference: 7. října 2020, Plzeň, s. 205-212.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/42205
ISBN: 978-80-261-0969-3
Keywords: výrobní hala;výstavba;zhodnocení;návrh
Keywords in different language: production hall;construction;evaluation;proposal
Abstract: Článek se zabývá posouzením a připomínkováním návrhu výstavby dvou nových výrobně skladových hal, které budou navázány na současnou budovu o rozloze 2500 m2. V rámci posouzení byly tvořeny kapacitní propočty, které ověřovaly personální obsazení, prostorovou náročnost, ale také počty strojů. Cílem práce bylo nalézt úzká místa návrhu, nadefinovat připomínky k návrhu a současně na připomínky nalézt vhodná nápravná opatření, která povedou k optimální variantě budoucí haly.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPV)
Průmyslové inženýrství 2020
Průmyslové inženýrství 2020
Průmyslové inženýrství 2020
Průmyslové inženýrství 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vránek.pdfPlný text901,58 kBAdobe PDFView/Open
uvod+tiraz.pdf698,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42205

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.