Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorQuinn, Justin John
dc.date.accessioned2020-12-07T11:00:13Z-
dc.date.available2020-12-07T11:00:13Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationQUINN, J. J. Irish as a lingua franca. Litteraria Pragensia, 2020, roč. 30, č. 59, s. 108-120. ISSN 0862-8424.cs
dc.identifier.issn0862-8424
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/42242
dc.description.abstractZ mnoha menšinových jazyků se Irština stala blízkým jazyce, který nebyl jen jazykem vládnoucí říše, ale nyní je také globální lingua franca. Takové nepřiměřené silné stránky - demografie, kulturní prestiž a další aspekty - by mohly být na první pohled považovány za nešťastné: irština slabne, zatímco angličtina roste. Ale při bližší prohlídce není příběh tak jasný. Tento článek zkoumá některé aspekty postavení angličtiny jako lingua franca - lingvakultura, nové status rodilého mluvčího, interkulturní komunikace, společenství praxe - a ptá se, jaké jsou důsledky pro irský jazyk a jeho kulturu a jaké z nich mohou být přemýšlel o irském jazyce.cs
dc.format13 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherJohn Benjamins Publishingen
dc.relation.ispartofseriesLitteraria Pragensiaen
dc.rights© John Benjamins Publishingen
dc.subjectAngličinta jako lingua francacs
dc.subjectirštinacs
dc.subjectminóritní jazykycs
dc.subjectlinguakulturacs
dc.subjectrodilý mluvčícs
dc.subjectinterkulturní komunikacecs
dc.titleIrish as a lingua francaen
dc.title.alternativeIrština jako lingua francacs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedOf many minority languages, Irish has ended up as close neighbour to a language that was not only that of the ruling empire, but also is now a global lingua franca. Such incommensurate strengths – demographics, cultural prestige, and other aspects – might be viewed as unfortunate at first glance: Irish grows weaker as English grows stronger. But on closer inspection, the story is not so clear. This article examines some aspects of English’s status as a lingua franca – linguaculture, demotion of the native speaker, intercultural communication, communities of practice – and asks what the consequences for the Irish language and its culture are, as well as which of these might be used to think about the Irish language.en
dc.subject.translatedEnglish as a lingua francaen
dc.subject.translatedIrish languageen
dc.subject.translatedminority languagesen
dc.subject.translatedlinguacultureen
dc.subject.translatednative speakeren
dc.subject.translatedintercultural communicationen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43929997
Appears in Collections:Články / Articles (KAN)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Quinn Irish as a Lingua Franca.pdf3,5 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42242

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD