Title: Participace zaměstnanců některých dualistických akciových společností po 1.1.2021
Other Titles: Participation of employees of some dualistic joint stock companies after 1 January 2021
Authors: Dvořák, Tomáš
Citation: DVOŘÁK, T. Participace zaměstnanců některých dualistických akciových společností po 1.1.2021. Obchodní právo, 2020, roč. 29, č. 9, s. 2-9. ISSN 1210-8278.
Issue Date: 2020
Publisher: Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42244
ISSN: 1210-8278
Keywords: dualistická akciová společnost;zaměstnanec;obchodní korporace
Keywords in different language: dualistic joint stock company;employee;commercial corporations
Abstract: Tento článek se zabývá právní úpravou participace zaměstnanců některých dualistických akciových společností po novele zákona o obchodních korporacích provedené zákonem č. 33/2020 Sb. (účinný od 1. ledna 2021). Tato právní úprava přináší významné změny pro dotčené společnosti, jejich akcionáře a zaměstnance, jež budou muset v relativně krátké době zohlednit při svých každodenních činnostech.
Abstract in different language: This article deals with the legal regulation of employee participation of some dualistic joint-stock companies after the amendment to the Commercial Corporations Act made by Act No. 33/2020 Coll. (effective from 1 January 2021). This legal regulation in question brings significant changes for the companies concerned, their shareholders and employees, witch they will have to take into account in relatively short-term time in their day-to-day activities.
Rights: Plný text není přístupný.
© Wolters Kluwer
Appears in Collections:Články / Articles (KOP)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42244

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD