Title: Validace vybraných ošetřovatelských intervencí v rámci kurrikula sester/oblast endoskopická vyšetření
Other Titles: Validation of selected interventions in nursing within the curriculumo f nurses/endoscopis examinaitons
Authors: Archalousová, Alexandra
Frei, Jiří
Citation: ARCHALOUSOVÁ, A., FREI, J. Validace vybraných ošetřovatelských intervencí v rámci kurrikula sester/oblast endoskopická vyšetření. In: Recenzovaný sborník z kongresu s mezinárodními příspěvky. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 100-109. ISBN 978-80-261-0963-1.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/42255
ISBN: 978-80-261-0963-1
Keywords: validace;vybraných;ošetřovatelských;intervencí;rámci;kurrikula;sestry;endoskopická;vyšetření
Keywords in different language: validation;selected;interventions;nursing;within;curriculum;nurses;endoscopic;examinations
Abstract: Klasifikační systémy NIC, NOC, NANDA International mají svoji roli při zlepšování kvality péče založené na důkazech, bezpečnosti péče o klienty/pacienty a výrazně napomáhají profesionálnímu postupu při rozhodování. Zůstávají hlavní základnou znalostí pro ošetřovatelské profesionály. Cílem výzkumné studie bylo validovat ošetřovatelské intervence sestrami/expertkami, které splňují Fehringova kritéria experta. Zjistit, které ošetřovatelské intervence expertky považují za významné, tedy hlavní a vedlejší.
Abstract in different language: The classification systems NIC, NOC, NANDA International have their role in improving the quality of evidence-based care, the safety of client / patient care and significantly help the professional decision-making process. They remain the main knowledge base for nursing professionals. The aim of the research study was to validate nursing interventions by nurses who meet Fehring's expert criteria. Find out which nursing interventions the experts consider important, ie main and secondary.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sborník 2020.pdf1,97 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42255

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD