Title: Semantic Mapping of Component Framework Interface Ontologies for Interoperability of Vehicle Applications
Other Titles: Podpora interoperability automobilového software na základě semantického mapování ontologií u rozhraní komponentových rámců.
Authors: De, Sangita
Niklas, Michael
Brian, Rooney
Mottok, Juergen
Brada, Přemysl
Citation: DE, S., NIKLAS, M., BRIAN, R., MOTTOK, J., BRADA, P. Semantic Mapping of Component Framework Interface Ontologies for Interoperability of Vehicle Applications. In: Procedia Computer Science - The 11th International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies (ANT) / The 3rd International Conference on Emerging Data and Industry 4.0 (EDI40) / Affiliated Workshops. Neuveden: Elsevier B.V., 2020. s. 813-818. ISSN 1877-0509.
Issue Date: 2020
Publisher: Elsevier B.V.
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85085566494
http://hdl.handle.net/11025/42257
ISSN: 1877-0509
Keywords: ontologie;XML;RDF;model;mapování;sémantika;softwarové komponenty;rozhraní
Keywords in different language: ontology;xml;xsd;rdf;model;mapping;semantic;component;interface
Abstract: Spojování a semantické párování ontologií nabývá v posledních letech na významu i jako předmět výzkumu v doméně automobilových softwarových aplikací, s cílem najít řešení pro překonání významové různorodosti dat. Aby bylo možné dostát komplexním požadavkům kladeným na tyto nové aplikace, jako např. autonomní řízení či V2X (komunikace vozidlo-X), je nutná integrace komponent z různých infrastrukturních rámců, která vede ke zvýšenému výskytu potíží s kompatibilitou. Ta je založena na párování sémantiky nebo mapování mezi datovými modely aplikačních rozhraní jednotlivých rámců, reprezentovaných typicky jako XML schémata. Situaci ale komplikuje absence popisu sémantiky, která by umožnila vzájemnou převoditelnost významově podobných ale strukturně odlišných konstrukcí, např. formou ontologií. K překonání tohoto problému a následně ke zvýšení opakované použitelnosti existujících komponent (re-use) navrhujeme přístup, ve kterém jsou modely rozhraní reprezentovány jako ontologie (schémata). V tomto článku popisujeme uvedený přístup spolu s příklady transformací mezi XSD a RDF reprezentacemi schemat, a dále použití dotazů nad těmito ontologiemi pro zjištování sémantického párování.
Abstract in different language: Over the past few years, ontology merging, and ontology semantic alignment has gained significant interest as research topics in automotive application domain for finding solutions to semantic data heterogeneity. To accomplish the complex and novel vehicle service requirements such as autonomous driving, V2X (Vehicle-to-Vehicle communication), etc. the automotive applications involve collaborations of several platform-specific data from heterogeneous enterprises component frameworks and consequently there has been increase in data interoperability issues. At the application component level, data interoperability relies on the semantic alignment or mapping between the various component framework interfaces data models represented as XML schemas (XSD). With the XML schemas being the preferred standard for the interface description exchange between most of the automotive application domain components, however, the data interoperability between the semantically equivalent but structurally different data constructs of multiple heterogeneous XSDs stands as a challenge in the absence of an ontology-based approach. To confront this crucial requirement for data interoperability and to increase in effect the reuse of existing components through their interfaces, we propose an approach to semantically map the various component framework interface data models when expressed as ontology schemas, based on the exploration of semantic synergies. The transformation between XSD and RDF (Resource Description Framework) schema representations and the use of queries over the ontology schemas for semantic mapping are demonstrated including a real-world case study.
Rights: © Elsevier
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
ID43931006_2020-sangita--semantic-mapping-vehicle-components--ant.pdf664,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42257

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD