Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJeníček, Štěpán
dc.contributor.authorVrtáček, Jiří
dc.contributor.authorVorel, Ivan
dc.contributor.authorJanda, Tomáš
dc.date.accessioned2020-12-07T11:00:16Z-
dc.date.available2020-12-07T11:00:16Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationJENÍČEK, Š., VRTÁČEK, J., VOREL, I., JANDA, T. Dilatometric identification of bainitic transformation during Q-P processing of 42SiCr medium carbon steel. Manufacturing Technology, 2020, roč. 20, č. 3, s. 327-334. ISSN 1213-2489.cs
dc.identifier.issn1213-2489
dc.identifier.uri2-s2.0-85090938041
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/42258
dc.description.abstractProces Q-P je jednou z nejnovějších technik pro tepelné zpracování vysokopevnostních ocelí se zvýšenou úrovní křemíku. Předpokládá se, že je založen na difúzi a migraci uhlíku mezi martenzitem a netransformovaným austenitem, kde se tento obohacuje uhlíkem, a proto se stává termodynamicky stabilní. Otázkou však zůstává, zda velká část dělení uhlíku v procesu Q-P může být výsledkem konkurenční bainitické transformace vyvolané zastaveným zhášením pod teplotou Ms. Tento článek zkoumá použití dilatometrie pro identifikaci produktů rozkladu austenitu během Q-P zpracování nízkolegované oceli 42SiCr se středním obsahem uhlíku.cs
dc.format8 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherJ. E. Purkyne University in Usti nad Labemen
dc.relation.ispartofseriesManufacturing Technologyen
dc.rights© J. E. Purkyne University in Usti nad Labemen
dc.subjectZpracování Q-Pcs
dc.subjectmartenzitcs
dc.subjectbainitcs
dc.subjectdilatometriecs
dc.titleDilatometric identification of bainitic transformation during Q-P processing of 42SiCr medium carbon steelen
dc.title.alternativeDilatometrická identifikace bainitické transformace během Q-P zpracování 42SiCr středně uhlíkové ocelics
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedQ-P process is one of the latest techniques for heat treatment of high-strength steels with increased silicon levels. It is believed to be based on diffusion and migration of carbon between martensite and untransformed austenite, where the latter becomes enriched with carbon, and therefore becomes thermodynamically stable. However, the question remains whether much of the carbon partitioning in the Q-P process might be the result of the competing bainitic transformation induced by arrested quenching below the Ms temperature. This paper explores the use of dilatometry for identifying the products of austenite decomposition during Q-P processing of medium-carbon 42SiCr low-alloy steel.en
dc.subject.translatedQ-P processingen
dc.subject.translatedmartensiteen
dc.subject.translatedbainiteen
dc.subject.translateddilatometryen
dc.identifier.doi10.21062/mft.2020.057
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43931024
dc.project.IDLO1502/RoRTI - Rozvoj Regionálního technologického institutucs
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MT_mft-202003-0019.pdf810,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42258

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD