Title: Vibration Fatigue – Fem Analysis vs. Real Testing
Other Titles: Vibrační únava - MKP analýza x reálné testování
Authors: Ráž, Karel
Kepka, Miloslav
Volkmannová, Julie
Citation: RÁŽ, K., KEPKA, M., VOLKMANNOVÁ, J. Vibration Fatigue – Fem Analysis vs. Real Testing. MM Science Journal, 2020, roč. 2020, č. November 2020, s. 4128-4131. ISSN 1803-1269.
Issue Date: 2020
Publisher: MM publishing
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85095992986
http://hdl.handle.net/11025/42259
ISSN: 1803-1269
Keywords: Vibrace;únava;ocel;MKP;zkoušení
Keywords in different language: Vibration;fatigue;steel;FEM;testing
Abstract: Hlavním cílem tohoto článku je představit výsledky základního výzkumu v oblasti únavy materiálu. Práce byla zaměřena na zlepšení výpočetní podpory (pro přístup MKP) pro hodnocení únavy materiálu. Testované části byly vystaveny vibracím, a proto bylo předpokládáme vyšší riziko poruchy způsobené vibrační únavou. Skutečné testování je popsáno v této práci. Rovněž jsou diskutovány účinky ovlivňující únavovou životnost. Díly byly vyrobeny z oceli DC01. Ke zlepšení znalostí v této oblasti se používají moderní simulační nástroje a testovací zařízení. Pro testování byl vyvinut speciální testovací demonstrátor.
Abstract in different language: Main aim of this article is to present results of the basic research in the area of the fatigue of material. The work was focused on the improvement of the computational support (for the FEM approach) for the material fatigue evaluation. Tested parts were exposed to vibrations and therefore was noticed higher risk of the failure caused by the vibration-fatigue. The real testing is described in this work. Effect affecting the fatigue life are discussed also. Parts were made of steel DC01. Modern simulation tools and testing devices are used for improving knowledge in this field. For the testing was developed special testing stand.
Rights: © MM publishing
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
mmscience_2020-11_vibration-fatigue-fem-analysis-vs-real-testing.pdf973,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42259

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD