2020

Kolekce


Recent Submissions

Adamová, Adamová , Lojek, Antonín
O hraběti Šporkovi, jeho Kuksu a Královédvorsku: (šporkovská a kukská miscellanea)

Balík, Stanislav
100. výročí vzniku Československa. Kolektiv autorů. Klatovy: Městská knihovna Klatovy, 2020, 153 s. Klatovy v prostoru a čase, 14. SBN 978-80-907785 1-1

Brezina, Peter
KMENT, Vojtěch. Elektronické právní jednání: analýza s důrazem na využití elektronického podpisu a elektronické pečeti podle práva EU, České republiky a Německa. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-814-8.

Švec, Marek , Olšovská, Andrea , Horecký, Jan
Skončenie pracovneho pomeru so zástupcom zamestnancov

This scientific paper deals with the issue of termination of employment with employee representatives, while the legal interpretation describes the substantive and procedural conditions of its termination. The subject ofthe legal interpretation Of the collective Of authors is, in particular, an&#...

Stawicka, Ewa
Frantiszek Nowodworski - The lawyer

The article presents the silhouette of Franciszek Nowodworski — a Polish lawyer whose career came at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. He was an outstanding advocate and social activist in volved in the process of Poland's regaining in...