Title: Experimentální vzduchová turbína VT-400.
Other Titles: Experimental air turbine VT-400
Authors: Žitek, Pavel
Klimko, Marek
Citation: ŽITEK, P., KLIMKO, M. Experimentální vzduchová turbína VT-400.. Jaderná energie, 2020, roč. 66, č. 20.9.2020, s. 135-137. ISSN 2694-9024.
Issue Date: 2020
Publisher: Centrum výzkumu Řež
Úrad jadrového dozoru SR
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42612
ISSN: 2694-9024
Keywords: lopatkový stroj;experimentální zařízení
Keywords in different language: turbomachinery;experimental device
Abstract: Součástí jaderné elektrárny je také sekundární cyklus, jehož jednou z hlavních komponent je parní turbína. Proudění lopatkovým stupněm je velmi komplikované a výrazně ovlivňuje účinnost celé turbíny. V laboratořích Západočeské univerzity v Plzni je umístěna jednostupňová experimentální vzduchová turbína, na které se zkoumají vlivy různých parametrů na proudící médium a tudíž na účinnost stupně. Cílem článku je představit toto experimentální.
Abstract in different language: The nuclear power plant also includes a secondary cycle. One of the main components of the cycle is a steam turbine. The flow through the flow path is very complicated and significantly affects the turbine efficiency. An single-stage axial experimental air turbine is located in the laboratories of the University of West Bohemia in Pilsen. This device is used to investigate the influence of various parameters on the flowing medium and thus on the stage efficiency. The aim of the article is to present this experimental device.
Rights: Plný text není přístupný.
© Centrum výzkumu Řež
© Úrad jadrového dozoru SR
Appears in Collections:Články / Articles (CEV)
Články / Articles (KKE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
20 Experimentální vzduchová turbína VT-400.pdf512,25 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42612

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD