Title: Chlazení elektromagnetického kalorimetru PANDA s českou stopou
Other Titles: Cooling system for the electromagnetic calorimeter PANDA
Authors: Volf, Michal
Citation: VOLF, M. Chlazení elektromagnetického kalorimetru PANDA s českou stopou. Jaderná energie, 2020, roč. 66, č. 20.9.2020, s. 138-141. ISSN 2694-9024.
Issue Date: 2020
Publisher: Centrum výzkumu Řež
Úrad jadrového dozoru SR
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42618
ISSN: 2694-9024
Keywords: PANDA, CFD, chlazení, kalorimetr
Keywords in different language: PANDA, CFD, cooling, calorimeter
Abstract: Několik kilometrů jižně od Frankfurtu, v okrajové části Wixhausen, se již několik let buduje nový mezinárodní urychlovač FAIR. Komplex urychlovačů a shromažďovacích prstenců, které dokáží připravit velmi intenzivní svazky iontů a antiprotonů. Ty následně poslouží studiu vlastností hmoty v nitru supernov, neutronových hvězd i nitru velkých planet. Na vývoji chlazení jednoho z urychlovačů, nesoucího sympatický název PANDA, se podílejí i vědci ze Západočeské univerzity v Plzni. V článku si představíme urychlovač, jeho konstrukci a povíme si i o úskalích, na která jsme při návrhu a výpočtech chladicího systému narazili.
Abstract in different language: A few kilometers south of Frankfurt, on the outskirts of Wixhausen, there has been a new international FAIR accelerator complex under construction for several years. These accelerators can prepare very intense beams of ions and antiprotons, which can be used for countless research activities, for instance to study the properties of matter inside supernovae, neutron stars or large planets. Scientists from the University of West Bohemia in Pilsen are actively involved in the development of a cooling system for one of the accelerators, bearing a nice name PANDA. In the article, we discuss the basics of the accelerator design and challenges we must overcome to achieve a reliable cooling system.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Centrum výzkumu Řež
© Úrad jadrového dozoru SR
Appears in Collections:Postprinty / Postprints (KKE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
PANDA_JadernaEnergie_clanek.pdf626,5 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42618

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD