Title: Katechismus římsko-katolického církevního práva (Nad jednou právní památkou)
Other Titles: Catechism of Roman Catholic Church Law (About One Legal Monument)
Authors: Hrdina, Antonín
Citation: HRDINA, A. Katechismus římsko-katolického církevního práva (Nad jednou právní památkou). Revue církevního práva – Church Law Review, 2020, roč. 26, č. 3, s. 47-53. ISSN 1211-1635.
Issue Date: 2020
Publisher: Společnost církevní právo
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42715
ISSN: 1211-1635
Keywords: církevní právo;katechismus;katolická církev;práva církve
Keywords in different language: church law;catechism;Catholic Church, rigts of the Church
Abstract: Autor ve svém článku připomíná právní příručku někdejšího paderbornského biskupa Konráda Martina „Katechismus římsko-katolického církevního práva“ (1875). Biskup Martin v něm (uprostřed bismarckovského Německa) obhajuje tézi o nezcizitelném právu církve na vlastní svobodnou činnost bez zásahů orgánů státu. Na tehdejší dobu spíše vzácným je jeho smířlivý názor na vztah katolické církve k náboženským společnostem od ní odloučeným.
Abstract in different language: In his article, the author focusses on the legal handbook of the former bishop of Paderborn Konrad Martin „Catechism of Roman Catholic Church Law“ (1875). Bishop Martin defends (in the middle of Bismarcks´Germany) the thesis about the inalienable rigt of the church to its own unrestricted activity without the intervention of state authorities. His conciliatory view of the relationship of the Catholic Church to religious societies separated from it was rather rare at the time.
Rights: Plný text není přístupný.
© Společnost církevní právo
Appears in Collections:Články / Articles (KPD)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Hrdina-rcp80.pdf342,13 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42715

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD