Title: Development of the solar roof tile with internal cooling
Other Titles: Vývoj solární střešní tašky s vnitřním chlazením
Authors: Ráž, Karel
Chval, Zdeněk
Citation: RÁŽ, K. CHVAL, Z. Development of the solar roof tile with internal cooling. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing LTD, 2020. ISSN 1757-8981.
Issue Date: 2020
Publisher: IOP Publishing LTD
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85091856969
http://hdl.handle.net/11025/42843
ISSN: 1757-8981
Keywords: solární panel;simulace;chlazení
Keywords in different language: solar panel;simulation;cooling
Abstract: Tento článek se zabývá vývojem střešní tašky s integrovaným solárním panelem. Tento panel je ochlazován s ohledem na maximalizaci účinnosti. Rozměry tašky jsou podle obecně používané střešní tašky. Plastová solární taška může nahradit běžnou střešní krytinu. Návrh byl ověřen pomocí tepelných simulací a simulací toku v softwaru NX Nastran. Tato řešení FEM byla ověřena měřením na prototypu. Výstupem tohoto výzkumu je prototyp z plastu. Tento materiál byl vybrán z důvodu rychlé a levné výroby
Abstract in different language: This paper deals with the development of the roof tile with the integrated solar panel. This panel is cooled down with respect to maximizing of the effectivity. Dimensions of the tile are according generally used roof tile. Plastic solar tile can replace the regular one. The design of the tile was validated by usage of thermal simulations and flow simulations in NX Nastran software. These FEM solutions were validated by the measurement on the prototype. The output of this research is prototype from plastic material. This material was selected because of the fast and cheap production.
Rights: © IOP Publishing
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Development of the solar roof tile with internal cooling.pdf999,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42843

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD